Thỏa thuận tài sản vợ chồng

Văn phòng công chứng Đống Đa nhận công chứng các văn bản thỏa thuận về tài sản vợ chồng, bao gồm:

  • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng
  • Văn bản cam kết tài sản chung vợ chồng
  • Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng


Tin liên quan