Công chứng hợp đồng, giao dịch

Văn phòng công chứng Đống Đa nhận công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:

 •     Hợp đồng mua bán
 •     Hợp đồng chuyển nhượng ( Quyền sử dụng đất, nhà ..)
 •     Hợp đồng tặng, cho ( Quyền sử dụng đất, nhà…)
 •     Hợp đồng mượn  tài sản
 •     Hợp đồng thuê ( Quyền sử dụng đất, nhà, tài sản..)
 •     Hợp đồng thuê khoán
 •     Hợp đồng thế chấp ( Bất động sản )
 •     Hợp đồng cầm cố ( Động sản )
 •     Hợp đồng góp vốn ( Bằng quyền sử dụng đất, nhà…)
 •     Hợp đồng trao đổi tài sản
 •     Hợp đồng bảo lãnh
 •     Hợp đồng ủy quyền
 •     Sửa đổi hợp đồng
 •     Một số hợp đồng, giao dịch khác…


Tin liên quan