Thù lao công chứng

MỨC THU PHÍ THÙ LAO CÔNG CHỨNG

 STT

THÙ LAO CÔNG CHỨNG

Mức thu

(Đồng/trường hợp)

  1. 1.
Giấy uỷ quyền

300.000

  1. 2.
Hợp đồng ủy quyền

500.000

  1. 3.
Hợp đồng chuyển nhượng , tặng cho, cho mượn, trao đổi, đặt cọc tài sản, Văn bản thoả thuận phân chia tài sản chung vợ chồng, Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng

500.000

  1. 4.
Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng thế chấp, góp vốn, kinh tế, thương mại

500.000

  1. 5.
Di chúc, Thông báo khai nhận di sản thừa kế, Văn bản khai nhận, từ chối nhận di sản thừa kế, Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế

500.000

  1. 6.
Văn bản Sửa đổi, hủy hợp đồng, giao dịch đã ký công chứng

500.000

  1. 7.
Các loại văn bản khác

Thông báo khi có

thông tin cụ thể

  1. III.   MỨC PHÍ THÙ LAO CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ, NGOÀI GIỜ

STT

DỊCH VỤ NGOÀI TRỤ SỞ, NGOÀI GIỜ

Mức Thu

Đồng/Lượt )

1.

Công chứng ngoài giờ hành chính (Trước 8h hoặc sau 17h30, từ 12h – 13h30 ),

600.000

2.

Công chứng ngày nghỉ ( Chiều thứ 7, chủ nhật ), ngày lễ.

600.000

3.

Công chứng tại nhà, tại cơ quan

MỨC 1: Cách trụ sở VPCC ≤ 5 km

500.000

MỨC 2:  Cách trụ sở VPCC 5 km – 10 km

800.000

MỨC 3: Cách trụ sở VPCC ≥ 10 km

Thông báo khi có thông tin cụ thể

                                                                   VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỐNG ĐA