Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản

Thủ tục công chứng về Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản tại Văn phòng công chứng

1. Các giấy tờ cần xuất trình:

- GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, GCN quyền sử dụng đất, GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký xe ô tô, đăng ký tàu thủy, đăng ký phương tiện thủy nội địa và các tài sản khác.

- CMND, CMSQ, CMQĐ, Hộ chiều, Sổ hộ khẩu của các bên (đối với cá nhân);

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Quyết định của Chủ sở hữu, Giấy yêu cầu đề nghị công chứng, Quyết định bổ nhiệm, bản phân quyền ký kết hợp đồng, Giấy ủy quyền, bản đăng ký mẫu dấu và mẫu chữ ký (đối với pháp nhân);

- Các giấy tờ về hộ tịch: đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,

- Các giấy tờ chứng minh quan hệ về tài sản: Xác nhận nhân khẩu, Văn bản thoả thuận về tài sản, văn bản thừa kế, Văn bản từ trối nhận di sản, Di chúc, hợp đồng tặng cho…

- Trường hợp xác lập văn bản thông qua người đại diện thì phải có Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng ủy quyền phải có hiệu lực thi hành, không bị vô hiệu hay chấm dứt hiệu lực theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự công chứng:

- Người yêu cầu công chứng nộp đủ các giấy tờ nêu trên cho Công chứng viên.

- Công chứng viên nhận hồ sơ, soạn thảo hợp đồng và hẹn thời gian ký hợp đồng.

- Các bên đọc hợp đồng, sau khi nhất trí với nội dung thì các bên ký kết hợp đồng trước mặt Công chứng viên.

- Công chứng viên ký công chứng hợp đồng, sau đó 2 bên nộp lệ phí và đóng dấu của Phòng Công chứng.Tin liên quan