Công chứng Hợp đồng ủy quyền, giấy uỷ quyền

Thủ tục công chứng hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền

* Nếu là công dân:

1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao);

3. Giấy tờ có liên quan đến nội dung uỷ quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

4. Bản chính hợp đồng uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền (theo mẫu).

* Nếu là pháp nhân:

Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao);

Giấy tờ có liên quan đến nội dung uỷ quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

Bản chính hợp đồng uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền (theo mẫu).

Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao có chứng thực);

Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy uỷ quyền đại diện của pháp nhân nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao có chứng thực);

Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân (bản chính và bản sao có chứng thực).Tin liên quan